woensdag, 9. april 2008 - 19:03

Hoger beroep inzake Hollandse Brug

Almere

De transportorganisaties TLN en EVO hebben besloten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Zwolle inzake de Hollandse Brug.
Dit meldt TLN op haar website.

TLN en EVO zullen de Raad van State verzoeken het Verkeersbesluit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 29 augustus 2007 te vernietigen.
In april 2007 werd de Hollandse Brug door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat afgesloten voor vrachtverkeer. Men vreesde dat zware vrachtwagens gaten in het wegdek zouden veroorzaken. Via de rechter wilden de transportorganisaties afdwingen dat de brug toch voor vrachtverkeer zou worden opengesteld. Echter, de rechter wees dit bezwaar af.

Voor bedrijven die benadeeld zijn door dit Verkeersbesluit kan dit betekenen dat zij aanspraak kunnen maken op een volledige schadevergoeding.

Gedupeerde bedrijven kunnen zich op dit moment beroepen op de Nadeelcompensatieregeling, maar deze is veel beperkter dan de schadevergoeding die de rechter, na vernieitiging van het besluit, aan de gedupeerde bedrijven kan toekennen.

Het hoger beroep heeft behalve een inhoudelijk ook een principieel karakter. Zo willen de belangenorganisaties in het wegvervoer voortaan eerder bij een verkeersbesluit of maatregel worden betrokken.

Vanaf 14 april 6.00 uur mag het vrachtverkeer vanuit Almere richting Amsterdam weer gebruikmaken van de Hollandse brug.
Provincie:
Tag(s):