maandag, 30. juni 2008 - 13:23

Hogescholen pakken uitval aan

Groningen

De hogescholen en minister Plasterk hebben een akkoord bereikt over verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs en het bestrijden van uitval. Zo is afgesproken om ernaar te streven dat 90% van de studenten die de propedeuse gehaald hebben de studie ook daadwerkelijk afrondt. Nu ligt dat percentage nog rond de 80 procent.

De hogescholen zullen meer inspelen op de gevarieerde instroom van studenten door meer verscheidenheid aan te brengen in het onderwijs. In 2014 moet 10% van de bachelorstudenten deelnemen aan opleidingstrajecten zoals honoursprogramma’s. Verder is afgesproken dat hogescholen ernaar streven dat in 2014 70% van de docenten een mastergraad heeft (nu 50%), en in 2017 10% van de docenten beschikt over een PhD, dan wel deelneemt aan een promotieproject.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het verhogen van het niveau van taal- en rekenonderwijs in alle onderwijssectoren. Vereiste niveaus zullen per 2010 in de wet worden opgenomen. Voor de komende jaren zijn extra maatregelen (te denken valt aan inhaalacties, extra leertijd) nodig waarover voor 1 oktober van dit jaar nadere afspraken gemaakt zullen worden. Deze maatregelen moeten al in 2010 tot resultaten leiden.
Provincie:
Tag(s):