maandag, 27. oktober 2008 - 10:30

Hond Boran krijgt toch nog eerlijke kans van Justitie

Breda

De tweejarige Bredase rottweiler Boran die vier maanden geleden na een bijtincident in beslaggenomen werd, mag drie weken tot rust komen en therapie krijgen bij Martin Gaus, alvorens hij een risico-assessment ondergaat bij onderzoeker en gedragsbioloog Matthijs Schilder.

Boran was door de lange inbeslagname en de isolatie getraumatiseerd geraakt en hierdoor niet benaderbaar meer door vreemden. De hond dreigde op zijn door de inbeslagname opgelopen angst en de daardoor niet afgenomen testen afgerekend te gaan worden en een doodvonnis te krijgen.

Omdat de zaak van de hond in een impasse zat en Boran alleen een eerlijke kans kon krijgen bij het afnemen van een test wanneer hij eerst tot rust kon komen, hebben Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft contact opgenomen met Martin Gaus en hem gevraagd of hij bereid was de inbeslagname op zijn terrein voort te zetten en daar Boran de nodige rust en therapie te geven. Boran zou dan van Justitie blijven en na de rustperiode alsnog getest kunnen worden. Gaus schreef de rechtbank een brief met daarin zijn voorstel. De rechter liet hierop weten dat het advies van onderzoeker Matthijs Schilder opgevolgd zou worden.

De drie dierenorganisaties vinden dat deze honden die door de inbeslagname gedragsafwijkingen hebben opgelopen, evenals Boran een kans op herstel verdienen en in deze situatie niet aan een risico-assessment horen te worden onderworpen. Zij hebben minister Verburg een maand geleden in een brief hier op gewezen en haar verzocht deze honden een eerlijke kans te geven.
Provincie:
Tag(s):