woensdag, 7. mei 2008 - 0:08

Hondenpoep meenemen bij het uitlaten

Ede

Inwoners van Ede die een hond uitlaten zijn voortaan verplicht om een geschikt opruimmiddel bij zich te hebben, waarmee de eventuele hondenpoep opgeruimd kan worden. Dit moet er voor zorgen dat de hondenpoep vaker wordt opgeruimd en er beter gecontroleerd kan worden. De gemeente controleert namelijk voortaan op het bezit van zo’n opruimmiddel en hoeft de hond niet langer `op heterdaad te betrappen`.

In oktober vorig jaar besloot de gemeenteraad om de Algemene Plaatselijke Verordening te veranderen op het onderdeel hondenpoep opruimen. Met als doel de wijze van handhaven te vereenvoudigen. Het verplicht meedragen van een opruimmiddel is een uitwerking van dit raadsbesluit.

Binnenkort krijgen alle hondenbezitters in Ede een brief met tekst en uitleg, zodat zij goed geïnformeerd zijn over het nieuwe beleid. Ook zal op de voorlichtingspagina van de gemeente aandacht worden besteed aan de nieuwe regeling.

Binnen de gemeente Ede geldt de regel dat hondenpoep altijd moet worden opgeruimd. De toezichthouders van de gemeente controleren of dit ook echt gebeurt. Zij moesten tot voor kort de hond en de begeleider op ‘heterdaad’ betrappen. In de praktijk blijkt dit lastig en geeft het soms aanleiding tot discussie. Daarom is besloten om voortaan te controleren op het bezit van een opruimmiddel, waarmee de hondenpoep weggehaald kan worden. Dit opruimmiddel moet degene die de hond uitlaat meenemen als hij of zij met de viervoeter(s) op stap gaat.

Een opruimmiddel is in dit geval een schepje of een zakje, als het maar geschikt is voor het opruimen van hondenpoep. Hier zijn geen verdere regels voor. Wel geldt dat de gemeente uiteindelijk bepaalt of een opruimmiddel ‘geschikt’ is.

Binnen de gemeente zijn acht hondenlosloopgebieden, waar de hond zijn gang kan gaan. Hier geldt geen opruimplicht en is dus ook geen opruimmiddel nodig. Op www.ede.nl onder het kopje algemeen wijkbeheer is te zien waar de hondenlosloopgebieden zijn.
Provincie:
Tag(s):