dinsdag, 17. juni 2008 - 19:42

Honderdduizend euro voor Boven Wotter deel twee

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag besloten honderdduizend euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het tweede deel van Boven Wotter, de dramaserie van regionale omroep van Groningen.

De totstandkoming van de serie en de inhoud van het script sluiten goed aan op onderdelen van het provinciaal beleid. Zo worden de actieve participatie van Groningers aan cultuur, amateurkunst en de Groninger taal en cultuur gestimuleerd.

De omroep zal wederom in Boven Wotter deel twee vele facetten van de provincie laten zien. De omgeving vormt vaak het decor, bijvoorbeeld de havens van Delfzijl komen hierin terug. De regionale zender wil met de serie het toeristisch bezoek aan Groningen een impuls geven. Dit sluit aan bij de provinciale doelstellingen op het gebied van toerisme en bij imagoversterking van de provincie Groningen. Temeer omdat de serie ook landelijk uitgezonden wordt.
Provincie:
Tag(s):