dinsdag, 18. november 2008 - 18:59

Hoofdadvocaat-generaal Amsterdam stapt op

Amsterdam

De hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket Amsterdam, de heer mr. P. van Kesteren, heeft dinsdagmorgen bekendgemaakt zijn functie eerder dan gepland neer te leggen. Dit maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend.

Van Kesteren wacht de uitkomsten van het intern onderzoek naar het zoekraken van delen van het strafdossier in de zaak Jimmy Woo niet af en neemt zijn eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken.

De heer Van Kesteren heeft het ressortsparket Amsterdam de afgelopen vier jaar geleid tegen de achtergrond van diverse, landelijke reorganisaties. Van Kesteren zal na afronding van enkele lopende projecten zijn loopbaan elders binnen het OM voortzetten.
Provincie:
Tag(s):