vrijdag, 4. april 2008 - 8:29

Hoog bezoek bij uitreiking Four Freedom Awards

Middelburg

Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en Prinses Máxima zijn zaterdag 24 mei in de Nieuwe Kerk in Middelburg aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedom Awards. Minister-president, mr.dr. J.P. Balkenende, zal de International Four Freedoms Award uitreiken.

Het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute kent deze onderscheiding toe aan personen die op mondiaal niveau een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. De Awards worden dit jaar uitgereikt aan dr. Richard von Weizsäcker, oud-president van Duitsland, Lakhdar Brahimi, voormalig vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor Afghanistan en Irak, dr. Karen Armstrong, Brits auteur, Jan Egeland, Noors Diplomaat en de organisatie Warchild.

De onderscheiding is vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Zijn voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesomd in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees.

De vier vrijheden maken deel uit van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute wil, door de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de onschatbare waarde benadrukken van vrijheid, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.

Elke twee jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen wier inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon die zijn functie, zijn persoonlijkheid en zijn invloed langdurig heeft aangewend ten dienste van de menselijke vrijheid in al zijn facetten.

In 2002 werd deze International Four Freedoms Award toegekend aan Nelson Mandela, in 2004 aan Kofi Annan, in 2006 aan Mohamed ElBaradei en dit jaar aan Richard von Weizsäcker.

Dr. Richard von Weizsäcker ontvangt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de verwerking van het Duitse oorlogsverleden. Hij definieerde het einde van de Tweede Wereldoorlog voor Duitsland niet langer als de dag dat Duitsland de oorlog verloor, maar als de 'dag van de vrijlating'.

Onder zijn presidentschap vond in 1990 de Duitse hereniging plaats, een belangrijke mijlpaal in de beëindiging van de Koude Oorlog. In een speciale commissie ontwikkelde Von Weizsäcker een nieuwe visie op de toekomstige rol van de Verenigde Naties. Von Weizsäcker is erelid van de Club van Rome. De onderscheiding wordt uitgereikt door minister-president Balkenende.

Lakhdar Brahimi (1934) krijgt de onderscheiding van de vrijheid van meningsuiting. Hij was van 2001 tot eind 2005 de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor Afghanistan en Irak. Onder meer in die hoedanigheid heeft hij zich ingezet voor politieke vrijheid en democratie en zich sterk gemaakt voor vreedzame oplossingen voor conflicten in de wereld. Brahimi is momenteel lid van 'the Commission on Legal Empowerment of the Poor', het eerste wereldwijde initiatief dat zich specifiek richt op het verband tussen armoede, uitsluiting en wetgeving.

Dr. Karen Armstrong (1944) krijgt de onderscheiding van de vrijheid van godsdienst. Zij is een Brits auteur en expert op het gebied van religie. Met haar werken levert zij een bijdrage aan een beter begrip van de godsdiensten in een tijd van confrontatie en geweld. Haar boeken hebben de beginselen van het Christendom, de Islam en het Jodendom toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

Jan Egeland (1957) ontvangt de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek, onder andere voor zijn rol in het diplomatieke proces dat heeft geresulteerd in het Oslo Akkoord tussen Israël en Palestina in 1993. Ook was hij betrokken bij de diplomatieke besprekingen die in 1996 leidden tot een staakt-het-vuren tussen de regering en rebellerende troepen in Guatemala. Egeland speelde eveneens een belangrijke rol in de totstandkoming van het Ottawa Verdrag in 1997 dat een verbod op het gebruik, de productie en opslag van landmijnen regelt.

Van 2003 tot 2006 was hij ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties en noodhulpcoördinator. In die hoedanigheid coördineerde hij in 2006 onder meer de noodhulp in Zuid-Libanon tijdens de Israëlisch-Libanese crisis.

In maart 2007 is Egeland door secretaris-generaal Ban Ki Moon benoemd tot speciaal adviseur van de secretaris-generaal voor conflictsituaties.

Willemijn Verloop (1970), oprichtster van War Child Nederland, neemt de onderscheiding voor de vrijwaring van angst in ontvangst namens War Child.

Deze organisatie zet zich in voor kinderen in oorlogsgebieden en helpt hen bij het verwerken van hun ervaringen, zodat zij in staat zijn op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Belangrijke aspecten zijn het opzetten van psychosociale programma's waarin creatieve en sportieve activiteiten centraal staan.

War Child Nederland werkt, sinds de oprichting in 1995, in 11 landen en heeft inmiddels meer dan een half miljoen kinderen bereikt. Door de toekenning van de Freedom from Fear Award aan War Child wil het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute het belang benadrukken van het werk dat wordt verricht voor kinderen in oorlogsgebieden.
Provincie:
Tag(s):