dinsdag, 19. augustus 2008 - 21:53

Hoogbouw mogelijk op 7 locaties in Hoogeveen

Hoogeveen

Op en Top, zo heet de hoogbouwkaart, die het college van B&W van Hoogeveen heeft gemaakt op verzoek van de gemeenteraad. Op de kaart staat een aantal locaties aangegeven waar hoogbouw zou kunnen verrijzen. Zo kan de gemeente actief sturen op de ‘skyline’ van de plaats Hoogeveen. Na het informeren van de raad gaat het hoogbouwbeleid de inspraak in.

Het voorgestelde hoogbouwbeleid bestaat uit een kaart met een korte toelichting. Boven de 25 meter is er sprake van hoogbouw. Er zijn twee hoogtecategorieën: XL (40 meter en hoger) en L (tussen 25 en 40 meter).

Er zijn twee locaties aangewezen voor de ontwikkeling van XL-hoogbouw. Het gaat dan om een bouwhoogte die ver uitsteekt boven de omliggende bebouwing. Gebouwen hoger dan 40 meter zijn mogelijk langs belangrijke bovenstedelijke routes en knooppunten en bij invalswegen van Hoogeveen. Het zijn plekken waar vele bezoekers en passanten de kern Hoogeveen ontmoeten. Ze zijn in hoge mate bepalend voor het beeld dat de stad oproept bij bezoekers.

De afrit A28/Schutstraat is zeer geschikt voor XL-hoogbouw. Het is een belangrijke entree van de plaats en het centrum. Ook is het een plek die door velen als lelijk wordt ervaren. Door op deze plek hoogbouw mogelijk te maken, kan Hoogeveen zich aan passanten langs de snelweg presenteren. Voorbeelden in andere gemeenten zijn ABN-AMRO (Zwolle), het politiebureau (Assen) en de Gasunie (Groningen).
Het tweede gebied dat zich goed leent voor XL-hoogbouw is de oostkant van Hoogeveen, in de buurt van de entree vanaf de A37. Ook dit is een belangrijke entree van de stad en een plek waar passanten een indruk van Hoogeveen krijgen.

Voor de ontwikkeling van L-hoogbouw (tussen 25 en 40 meter) komen vijf locaties in aanmerking. Vier daarvan liggen langs de ‘ruggengraat’ aan de oost- en westzijde van het centrum, die geleidelijk wordt omgevormd tot een fraaie groene laan met brede middenberm met bomen. Het zijn de entree aan de Zuidwoldigerweg, de omgeving van de rotonde bij winkelcentrum De Weide, het Kruis (Hoofdstraat/Alteveerstraat/Het Haagje/Schutstraat) en de hoek Wolfsbos/Het Haagje. De vijfde locatie ligt langs de A28 ter hoogte van de Koppeling.

De hoogbouwkaart gaat ter informatie naar de raad. Daarna wordt een inspraakprocedure gestart. Er komt een informatieavond en de hoogbouwkaart wordt ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een inspraakreactie op het plan geven. Aan de hand van de inspraakreacties wordt het beleidsstuk aangepast als dat nodig is. Daarna stelt de raad het hoogbouwbeleid vast. Vanaf dat moment is dit beleid het toetsingskader voor hoogbouwinitiatieven in de plaats Hoogeveen.
Provincie:
Tag(s):