woensdag, 12. november 2008 - 9:15

Hoogeveen beraadt zich op toekomst 't Anker

Hoogeveen

Het bestuur van stichting dorpscentrum ’t Anker heeft de bruikleenovereenkomst met de gemeente Hoogeveen voor dorpscentrum ’t Anker opgezegd. Daardoor dreigt ’t Anker per 1 februari 2009 zonder huurder en bestuur te zitten. Het college van B&W betreurt de situatie en beraadt zich op een oplossing.

Op initiatief van wethouder Betty Poutsma is er vorige week een gesprek geweest over de situatie met voorzitter Jan Knol namens de stichting. Ze spraken over de communicatie over en weer die vanuit de gemeente beter had gekund, erkent wethouder Poutsma.

De gezamenlijke conclusie is dat er sprake is van een opeenstapeling van problemen, zowel wat de financiële ondersteuning betreft als de beschikbare inzet van mensen.

Ook elders in Hoogeveen is het moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden en te behouden om een buurt- of dorpshuis draaiende te houden. “Als gemeente richten we ons vooral op de gebouwen zelf. Maar we richten onze aandacht sinds enige tijd ook op een betere ondersteuning van het vrijwilligerswerk. En natuurlijk zijn we druk bezig met de vraag hoe we ’t Anker ook na 1 februari open kunnen houden. Het is erg jammer dat het bestuur ermee stopt, maar we hebben er alle begrip voor.�
Provincie:
Tag(s):