donderdag, 28. februari 2008 - 20:54

Hoogeveen gaat na de zomer baggeren

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen is samen met het Waterschap Reest en Wieden momenteel bezig met het opstellen van een baggerplan. Medewerkers van Tijhuis Ingenieurs inventariseren daarvoor op dit moment de kwaliteit van het oppervlaktewater, de aanwezige flora en fauna en overige kenmerken van sloten, vijvers, greppels en wijken.

In het baggerplan wordt bepaald wat de totale baggeropgaaf zal zijn en wat de nieuwste wetgevingen zijn die invloed hebben op het baggeren. In het baggerplan wordt een planning voor de uitvoering opgenomen. Deze zomer moet het plan klaar zijn en na de zomer wordt begonnen met baggeren.
Provincie:
Tag(s):