zondag, 6. juli 2008 - 22:32

Hoogeveen pakt Wmo goed op

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen pakt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed op. Dat blijkt uit het jaarverslag Wmo 2007. Er is een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van cliënten en aanvragers van hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen. Hoogeveen scoort een ruime voldoende. Het onderzoek is gehouden in 290 gemeenten, zodat onderlinge vergelijking mogelijk is.

Wethouder Betty Poutsma: “Iedereen moet mee kunnen doen in de lokale samenleving en als het nodig is helpt de gemeente daarbij. Dat is de bedoeling van de Wmo.� In het jaarverslag 2007 staan de resultaten van het eerste Hoogeveense Wmo-jaar: wat ging er goed en wat kan beter?

Het Zorgloket van Hoogeveen krijgt een ruime voldoende. Ook is er onder de cliënten een grote mate van tevredenheid over de dienstverlening. Vooral de inzet en betrokkenheid van de thuiszorgmedewerkers in Hoogeveen scoren hoger dan landelijk.

Het tevredenheidonderzoek wordt elk jaar gehouden. “We gebruiken het onderzoek om het Wmo-beleid verder te verbeteren. Ook onderzoeken we waarom mensen ontevreden zijn over een aantal zaken. Dat zullen we samen met de Wmo-raad doen�, aldus wethouder Poutsma.
Iedere gebruiker ontvangt in augustus een publieksvriendelijke versie van het onderzoeksrapport. Ook worden de onderzoeksresultaten op de website van de gemeente gepubliceerd.

Hoogeveners geven het rapportcijfer 7,4 voor de aanvraagprocedure. Wat betreft de toegang tot ondersteuning zijn cliënten het meest tevreden over de "tijd voor aanvraag" (95%). Minder tevreden is men over de "wachttijd na toekenning" (85%).

De hulp bij het huishouden krijgt een 8,2. Dit is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (8,1). Over de keuzemogelijkheden tussen aanbieders is 91% tevreden. Wat betreft de organisatie van de hulp bij het huishouden is men het meest tevreden over de planning van de hulp (95%). Minder tevreden is men over het wisselen van medewerkers (83%).
Het gemiddelde rapportcijfer voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen) is in de gemeente Hoogeveen 7,5. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (7,2). Het meest tevreden is men over de woonvoorziening (94%). Het minst tevreden is men over de verhuiskostenvergoeding (83%).

Hoogeveen heeft een actieve Wmo-raad, een platform waarin vertegenwoordigers van verschillende patiënten- en consumentenorganisaties mede het gemeentelijke Wmo-beleid bepalen. Maar erg bekend is de Wmo-raad niet: slechts 27% van de cliënten had er in 2007 wel eens over gehoord (landelijk 34%) en 76% was tevreden (landelijk 79%) over de informatie van en over de Wmo-raad. De populariteit van de Hoogeveense Wmo-raad kan beter: slechts 78% van de cliënten (landelijk 81%) gaf aan dat de Wmo-raad voldoende opkomt voor hun belangen.
Provincie:
Tag(s):