woensdag, 5. maart 2008 - 21:17

Hoogeveen presenteert gemiddeld in "De Staat van de Gemeente over 2007"

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen presteert als een gemiddelde gemeente in het onderzoek, "De Staat van de Gemeente over 2007". Van 47 gemeenten zijn de uitkomsten meegenomen. Bewoners zijn gevraagd naar de overheidsprestaties vanuit diverse burgerrollen: van kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler.

Opvallend is dat bewoners als partner het lokale bestuur waarderen met een 7,4. Het landelijk gemiddelde is 6,8. Het rapportcijfer dat Hoogeveense bewoners als belastingbetaler geven over 2007, is lager dan het gemiddelde: 5,1 (landelijk gemiddelde 5,8).

De partnerrol zegt iets over de waardering van de sociale en maatschappelijke voorzieningen voor bewoners. De rol van belastingbetaler zegt iets over de waardering van de prestaties afgezet tegen de gemeentelijke belastingen. Een van de vragen hierbij is geweest of men de indruk heeft belasting voor een spaarpotje te betalen. Hierop scoort Hoogeveen een lage waardering. Volgens het college van B&W heeft dit te maken met de verkoop van Rendo-aandelen en de tijd die vorig jaar genomen is om een bestemming voor de opbrengst te vinden.

De uitkomsten geven de gemeente Hoogeveen een waardevol signaal van hoe de gemeentelijke handel en wandel wordt ervaren. In september hebben twaalfhonderd willekeurig gekozen adressen in de gemeente een enquête gekregen. Ook zijn vragenlijsten neergelegd bij de gemeentelijke loketten. Hoogeveen heeft voor het eerst meegedaan aan De Staat van de Gemeente.
Provincie:
Tag(s):