vrijdag, 29. februari 2008 - 20:52

Hoogeveen start onderzoek naar ‘grote projecten’

Hoogeveen

De rekenkamercommissie Hoogeveen heeft besloten naast het onderzoek naar de verkoop van bedrijfsterrein onderzoek te laten doen naar de informatievoorziening en besluitvorming over ‘grote projecten’.

Grote projecten ziet de rekenkamercommissie als projecten waarin de gemeente regievoerder is, variërend van projecten ter bevordering van de leefbaarheid in de gemeente Hoogeveen en projecten in de sfeer van sociale voorzieningen en sociaal beleid. Voorbeelden hiervan zijn: het Stationsgebied, Krakeel en De Wieken.

Ten aanzien van de uitvoering van de grote projecten heeft de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende rol. Vanuit de gemeenteraad is de behoefte kenbaar gemaakt inzicht te krijgen in de mate waarin zij over de uitvoering van deze grote projecten worden geïnformeerd. Is de informatievoorziening tijdig en voldoende? Om deze vraag te beantwoorden zijn drie onderzoeksbureau’s benaderd voor het uitbrengen van een offerte. Inmiddels is bepaald dat de opdracht door het Organisatieadviesbureau KplusV uit Arnhem zal worden verricht.

Het onderzoek is een feitenonderzoek dat dient uit te monden in een rapportage aan de gemeenteraad. Naar verwachting vindt de afronding van dit onderzoek direct na de zomer van 2008 plaats.
Provincie:
Tag(s):