vrijdag, 7. november 2008 - 21:42

Hoogevener waardeert wonen, sportvoorzieningen en basisscholen

Hoogeveen

Een zeven voor Hoogeveen als woonplaats, een nog hoger cijfer voor de basisscholen in wijk of dorp, een dalende waardering voor onderhoud en schoonhouden van wegen, fietspaden en trottoirs en een onverminderd hoge score voor de sportvoorzieningen. Het is maar een kleine greep uit de resultaten van de Omnibusenquête 2007, die de gemeente onder haar inwoners hield.

Het rapportcijfer dat mensen geven aan Hoogeveen als woonplaats in zijn totaliteit is opnieuw ongeveer een zeven. Het zelfde cijfer geven ze als specifiek naar het wonen wordt gevraagd. Dat is redelijk. In hoeverre het aantrekkelijk is te wonen in de eigen woonwijk of dorp varieert van minder dan een zeven (centrum en directe omgeving) tot ruim daarboven (De Weide, de dorpen).

De waardering voor de hoeveelheid groen scoort hoger (7) dan het onderhoud ervan (6,3). Uit de enquêteresultaten blijkt dat de waardering voor zowel onderhoud als schoonhouden van wegen, fietspaden en trottoirs blijft dalen. De score staat nu op 6,2 (onderhoud) en 6,5 (schoonhouden). De bereikbaarheid van de gemeente Hoogeveen met de auto scoort 7,3 maar voor het parkeren geven de Hoogeveners een 6,3. De waardering voor het openbaar vervoer is 6,2.

Hoogeveen als koopcentrum wordt weer beter gewaardeerd dan vorig jaar. Het koopcentrum krijgt een kleine zeven. Het winkelaanbod in het centrum van Hoogeveen is dit jaar voor het eerst in de Omnibusenquête opgenomen en krijgt een zeven. Het winkelaanbod in de wijken en dorpen staat na een scherpe daling – van 7,35 in 2003 naar 6,7 in 2006 – weer op 6,8.

Als gezellige binnenstad scoort Hoogeveen net geen zes. De waardering voor de uitgaansmogelijkheden vertoont een stijgende lijn. Het rapportcijfer is nu 6,6. In de waardering voor evenementen in de binnenstad is na zo’n vier jaar een opleving te zien en is Hoogeveen weer terug op het peil van voor de daling, namelijk 6,8.

Voor het eerst is de waardering gemeten over de basisscholen in wijk en dorp. Dit is gemiddeld een 7,24.

De sportvoorzieningen scoren onverminderd hoog in Hoogeveen: 7,3. Speelvoorzieningen, ontmoetingsmogelijkheden en recreatiemogelijkheden in wijk/dorp krijgen echter een stuk lagere waardering: rond 6,3. Voor het eerst dit jaar zijn welzijns- en zorgvoorzieningen opgenomen in de enquête. De rapportcijfers zijn 6,6 (welzijn) en 7,3 (zorg).

Het gemeentebestuur krijgt opnieuw iets meer waardering voor zijn werk. Het rapportcijfer gaat dit jaar omhoog van 6, 4 naar 6,5. Het is de vierde stijging op rij. Ook de waardering voor de ambtelijke organisatie is licht toegenomen. Na het dieptepunt in 2003 (6,2) waarderen de Hoogeveners de ambtenaren nu met 6,3.

Ook in 2007 was de respons op de enquête laag. Er zijn ruim 4000 enquêteformulieren verstuurd, waarvan iets minder dan een kwart terugkwam. De hoogste respons van de Omnibusenquête was ooit bijna 70% procent in 2005. Het college betreurt de lage respons omdat de Omnibusenquête belangrijke informatie voor B&W en de ambtenaren oplevert over hoe inwoners over belangrijke thema’s denken. Zo wordt de Omnibusenquête onder meer gebruikt om een aantal programmadoelstellingen te meten. De resultaten daarvan verschijnen in het jaarverslag 2008.

Een lage respons kan tot gevolg hebben dat op wijkniveau geen betrouwbaar beeld kan worden verkregen. Dan kan alleen over Hoogeveen in z’n totaliteit iets met voldoende zekerheid worden geconcludeerd. Er worden daarom initiatieven genomen om de aantrekkelijkheid van de Omnibusenquête in de toekomst te vergroten.
Provincie:
Tag(s):