dinsdag, 9. december 2008 - 16:00

Hoogeveners kunnen meedenken over nieuwe burgemeester

Hoogeveen

Hoogeveen zoekt een nieuwe burgemeester, nu Willem Urlings zijn vertrek heeft aangekondigd. Inwoners van Hoogeveen kunnen de gemeenteraad adviseren over het profiel van de nieuwe burgemeester. Woensdag 10 december vanaf 12.00 uur is een vragenlijst beschikbaar. Daarin kunnen inwoners aangeven wat ze van de nieuwe burgemeester verwachten.

De vragenlijst kan ingeleverd worden tot en met 17 december. Daarna volgt verwerking van de uitkomsten. Op 14 januari is er een presentatie van de uitkomsten, in het raadhuis van Hoogeveen. Ook is het dan mogelijk om de laatste tips of adviezen doorgeven. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst. Mede op basis van de uitkomsten wordt een profielschets gemaakt.

Op donderdag 29 januari stelt de gemeenteraad de profielschets vast. Ook stelt de raad dan de vertrouwenscommissie in die de sollicitatiegesprekken gaat voeren met de kandidaat-burgemeesters. Het voorstel is dat de commissie bestaat uit de voorzitters van de raadsfracties: Hendrikus Loof, Henk Reinders, Ewout Klok, Gert Vos, Jan Steenbergen en Rolien van de Belt. De wethouders Wietze van der Zwaag en Ton Bargeman zijn adviseurs van de commissie. De commissie toetst de kandidaten aan de profielschets en maakt een voorstel aan de gemeenteraad over de in hun ogen meest geschikte kandidaat.

De hele procedure vindt plaats in vertrouwelijkheid. De kandidaat die de voorkeur heeft van de gemeenteraad wordt via de commissaris van de Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken benoemd door de Koningin.

De vragenlijst over het profiel van de nieuwe burgemeester is vanaf 10 december 12.00 uur online in te vullen via www.hoogeveen.nl (via de speciale banner) en af te halen bij de Gemeentewinkel in het Compagnieshuis. Het is ook mogelijk de vragenlijst telefonisch op te vragen via 0528-291911.
Provincie:
Tag(s):