donderdag, 16. oktober 2008 - 13:29

Hoogleraar Scheltens (VUmc) ontvangt eredoctoraat van University College London

Amsterdam

Prof.dr. Philip Scheltens is per 1 oktober jl. benoemd tot eredoctor aan het University College London (UCL). Scheltens is hoogleraar neurologie aan VU medisch centrum en hoofd van het Alzheimercentrum VUmc.

Deze benoeming aan een van de meest vooraanstaande universiteiten van Europa past in de versterking van de strategische alliantie tussen beide organisaties op het gebied van Alzheimeronderzoek. Naast uitbreiding van het onderzoek is ook het geven van onderwijs en het begeleiden van de opleiding een essentieel onderdeel van de benoeming van Scheltens.

VU medisch centrum en het Institute of Neurology van University College London, werken al jaren samen in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Scheltens: ‘Deze benoeming is voor mij en het hele Alzheimercentrum VUmc een grote eer. Het Dementia Research Center van UCL is wereldwijd een vooraanstaand instituut in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Deze benoeming is daarmee een bevestiging van de vooraanstaande status van het onderzoek in VUmc. Belangrijker vind ik echter dat het gezamenlijke onderzoek van beide organisaties naar een oplossing voor de ziekte van Alzheimer een bredere en meer structurele basis krijgt. Het hoofd van het onderzoek in Londen, prof. Nick Fox, is in 2006 ook aan VUmc benoemd. Ik kan zelf invulling geven aan mijn benoeming aan UCL. Met mijn benoeming verbreden we onze samenwerking naar het onderwijs en de begeleiding van promovendi en jonge onderzoekers.’

Over de ziekte van Alzheimer

In Nederland is op dit moment bij bijna 200.000 mensen de diagnose dementie gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen, die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatiënten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint.

De Gezondheidsraad schatte een aantal jaren geleden dat het aantal dementerenden in Nederland tot 2050 zal toenemen tot 500.000, hetgeen nu al een te voorzichtige schatting is gebleken. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Wereldwijd wordt geschat dat er 30 miljoen dementerenden zijn, waarvan tweederde in de ontwikkelde wereld. In 2050 zullen er wereldwijd naar verwachting 100 miljoen mensen dementie hebben. Een groot deel van deze groei zal plaatsvinden in sterk groeiende, dichtbevolkte gebieden als China, India en Latijns Amerika.

Over het Alzheimercentrum VUmc

Het Alzheimercentrum VU medisch centrum is een van de drie Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc zijn vroegdiagnostiek, dementie op jonge leeftijd en nieuwe therapievormen. Het Alzheimercentrum VUmc staan onder leiding van prof.dr. Philip Scheltens.
Categorie:
Tag(s):