woensdag, 28. mei 2008 - 10:29

Hop en rode wouw gesignaleerd

Rhenen

In de gebieden van het Utrechts Landschap zijn weer twee bijzondere vogel waarnemingen gedaan. Joop Gijsbertsen zag op de Grebbeberg een hop foerageren. Jules van Engelen ontdekte boven de Blauwe Kamer een rode wouw. De hop is te herkennen aan zijn roodbruine verenpak met een lange zwart gepunte opzetbare kuif.

Een opvallende eigenschap is de uitgesproken stank die het dier verspreidt omdat enerzijds het nest nooit wordt schoongemaakt (afvalvoedsel en mest blijven achter) en anderzijds omdat het vrouwtje een klier heeft aan de basis van haar staart, die tijdens de broedtijd een zware stank verspreidt. De hop is een insectenetende weidevogel. In ons land is hij een zeldzame doortrekker die er een enkele keer ook wel broedt.
De rode wouw is een vogel uit de familie van arendachtigen. Een volwassen exemplaar is circa 65 centimeter groot. Het uiterlijk lijkt op dat van de buizerd, maar de vogel is meer roodachtig en heeft een diep gevorkte staart.
Provincie:
Tag(s):