donderdag, 11. september 2008 - 21:40

Huisartsen hebben tekort aan dokters-assistenten

Bunnik

Om het huidige tekort aan doktersassistenten in de huisartsenzorg terug te dringen zijn er meer stageplaatsen nodig en moet de opleiding voor doktersassistent beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Een onderzoek onder huisartsenvoorzieningen, uitgevoerd door kenniscentrum Calibris in samenwerking met brancheorganisaties LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten), VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) en LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn), wijst dit uit. Van alle Nederlandse huisartsenposten heeft circa 80 procent een vacature voor doktersassistent. Van alle huisartsenpraktijken heeft een kwart een vacature. Dit tekort zal de komende jaren nog verder oplopen.

Door het huidige tekort aan stageplaatsen is het niet mogelijk voldoende doktersassistenten op te leiden. Zo waren er in 2007 maar zo'n 1400 stageplaatsen beschikbaar voor ca. 3200 leerlingen. Het tekort wordt mede veroorzaakt door gebrek aan tijd en praktijkruimte om op te leiden bij huisartsenvoorzieningen. Ook is de inhoud van de functie doktersassistent in beweging, omdat taken en verantwoordelijkheden veranderen. De opleiding doktersassistent sluit hier onvoldoende op aan. De helft van de respondenten geeft ook aan niet tevreden te zijn over de inhoud van de opleiding.

De onderzoeksresultaten bieden een aantal oplossingsrichtingen. Huisartsenvoorzieningen moeten gestimuleerd worden meer stageplaatsen aan te bieden. Het onderzoek wijst uit dat ze hiertoe geneigd zijn als de kwaliteit van de leerlingen en van de stage wordt verhoogd. Brancheorganisaties kunnen hieraan bijdragen door huisartsen te ondersteunen bij het effectief organiseren en invullen van de stage. Ook moet er een betere match komen tussen de juiste leerling en juiste stageplaats. De invloed van de verplichte stagevergoeding op het stageaanbod, door sommige huisartsen ervaren als een belemmering, verdient ook nader onderzoek. De kwaliteit van leerlingen en pas afgestudeerden neemt toe als de inhoud van de opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt. Het advies aan de branche en de roc's is dan ook om dit collectief te organiseren.
Provincie:
Tag(s):