woensdag, 5. maart 2008 - 11:51

Huisbezoeken door scholen enorm succes

Amsterdam

Drie weken geleden is op initiatief van wethouder Buyne (Onderwijs) van Amsterdam geld beschikbaar gesteld om huisbezoeken door docenten te stimuleren. Dit is nu al zo’n succes dat al het beschikbare geld al is aangevraagd. De wethouder wil zich hard maken voor een verdere uitbouw van dit project.

Veel Amsterdamse scholen willen dit jaar starten met huisbezoeken door leraren. Dit blijkt uit de binnengekomen aanmeldingen voor de stimuleringsmaatregel van de gemeente. Om scholen te stimuleren om te starten met huisbezoeken stelde wethouder Buyne in februari jl. € 850.000 beschikbaar voor huisbezoeken in het eerste leerjaar van het basis-, het voortgezet en het speciaal onderwijs.

Het geld is bestemd om mogelijke belemmeringen voor huisbezoeken door leraren weg te nemen. Per klas is € 2600 beschikbaar. Hiermee kunnen 315 klassen dit jaar met huisbezoeken starten.

Scholen hebben massaal op het aanbod gereageerd. In totaal hebben 70 scholen 510 klassen aangemeld. De aanvragen van scholen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. In totaal is voor € 1,3 miljoen aangevraagd.

Wethouder Buyne is blij met de grote respons van de scholen want een beter contact tussen ouders en leraren is essentieel om kinderen op school en thuis goed te begeleiden. De wethouder is van plan om voor de scholen, waarvan de aanvraag nu niet kan worden gehonoreerd, toch nog geld vrij te maken.
Provincie:
Tag(s):