maandag, 15. december 2008 - 14:33

Huizinga doopt eerste patrouillevaartuig met rijkslogo

Maassluis

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat doopt op woensdag 17 december het nieuwe patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat. Het nieuwe vaartuig met de naam RWS70 wordt door de staatssecretaris gedoopt op de scheepswerf De Haas in Maassluis. De RWS70 is het eerste vaartuig van de rijksoverheid dat in de nieuwe rijksbrede huisstijl vorm is gegeven.

Geel op het water
De vaarweggebruikers geven aan dat handhaving en toezicht zichtbaar aanwezig moeten zijn, ook wel aangeduid met: meer ‘geel’ op het water. Om die redenen laat Rijkswaterstaat nu tien nieuwe kleinere, snellere en wendbare patrouillevaartuigen bouwen.

Zij zijn de oren en ogen van Rijkswaterstaat op het water, controleren onder andere de vergunningverlening en begeleiden bij calamiteiten het scheepvaartverkeer. Dit patrouillevaartuig is bestemd voor het Waterdistrict Westerschelde van Rijkswaterstaat. Het werkgebied van de RWS70 wordt de Schelde en de Voordelta.

Duurzaamheid
Het patrouillevaartuig is voorzien van de nieuwste technologieën op technisch gebied. De voortstuwingsschroeven zijn van kunststof gemaakt in plaats van de conventionele bronzen schroeven. Verder heeft het vaartuig een asloze boegschroef waardoor er geen smeerolie meer nodig is, hierdoor is er geen kans meer op olieverontreiniging in het water. Bovendien zijn de motoren zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk.

Rijkslogo
Ook het uiterlijk van dit patrouillevaartuig is vernieuwd. Met het te water laten van de RWS 70 is de eerste stap gezet naar een herkenbare rijksoverheid op het water. Eén duidelijk herkenbaar gezicht voor de rijksoverheid, dat is het uitgangspunt voor de nieuwe rijksbrede huisstijl.
Provincie:
Tag(s):