vrijdag, 22. augustus 2008 - 10:07

Huizinga lanceert internetsite voor wateroplossingen

Den Haag

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens de Stockholm Water Week de internetsite van AKVO (www.akvo.org) gelanceerd. Deze site is als een online Wikipedia voor kennisuitwisseling over water en sanitaire voorzieningen wereldwijd. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekendgemaakt.

Daarnaast kunnen via de site donaties gedaan worden aan waterprojecten in ontwikkelingslanden. Hiermee levert de Nederlandse watersector een actieve bijdrage aan het realiseren van één van de milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties: een halvering van het percentage mensen in ontwikkelingslanden dat geen duurzame toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

De internetsite is naast een open kennisbank ook een marktplaats waar organisaties en particulieren rechtstreeks geld kunnen doneren of lenen aan kleine projecten die problemen rond water- en sanitatie kunnen oplossen.

Het project beoogt door het aantrekken van financiers binnen vier jaar 3000 kleine projecten te realiseren. Daarmee kunnen naar verwachting ruim een miljoen mensen van drinkwater en sanitaire voorzieningen worden voorzien.

Donateurs kunnen projecten zoeken en achteraf bekijken hoe het project loopt. De resultaten worden namelijk in de vorm van korte omschrijvingen, foto’s en filmpjes door lokale initiatiefnemers op de site gezet.

De site van AKVO is een initiatief van het Netherlands Water Partnership (NWP). In het NWP bundelen zo’n 175 kennisinstituten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hun kennis op het gebied van water. Het doel hiervan is om oplossingen te bieden voor de internationale waterproblematiek en de Nederlandse positie op de internationale watermarkt te vergroten.

Staatssecretaris Huizinga heeft in maart op de Wereld Waterdag namens het regeringsprogramma ‘Partners voor Water’ reeds een bijdrage van 235.000 euro aan de oprichting van Akvo toegezegd. Samen met financiële steun van het NWP, UN Habitat, Aqua for All, ASN Bank, Nedap, Simavi, de Unie van Waterschappen en het IRC is de site nu verder ontwikkeld.

Via de nieuwe website www.akvo.org zullen in 2008 al 50 kleine projecten uit worden gevoerd in Oost Europa, Africa en Azie met het doel om daar de bevolking duurzaam van drinkwater en sanitaire voorzieningen te kunnen voorzien.
Provincie:
Tag(s):