donderdag, 26. juni 2008 - 15:21

Huizinga wil onderscheid maken in taximarkt

Den Haag

Staatssecretaris Huizinga wil een onderscheid gaan maken tussen enerzijds de straattaximarkt en anderzijds het contractvervoer, zoals leerlingen- en gehandicaptenvervoer. De Taximarkt kent nog veel problemen. Om die problemen aan te pakken moet het taxivervoer niet meer als één markt worden beschouwd.

Deze aparte deelmarkten moeten gestuurd worden op kwaliteit.. 'De meeste problemen in het taxivervoer doen zich voor op lokaal niveau, dus moeten de problemen ook op dat niveau worden aangepakt.': aldus de staatssecretaris. Gemeenten krijgen een ‘gereedschapkist met maatregelen om zelf eisen te kunnen stellen aan het taxivervoer:

Sinds januari 2000 is de taximarkt geliberaliseerd en in 2004 is het chauffeursexamen ingevoerd. Duidelijk is dat deze maatregelen niet hebben gebracht wat ervan werd verwacht: een kwalitatief goede en betrouwbare taximarkt met een goede prijs kwaliteit verhouding voor de reiziger. Voor een betrouwbare taximarkt zijn er nieuwe structurele maatregelen nodig.

Op initiatief van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Jan Zaaijer van KNV Taxi hebben vertegenwoordigers van de taxibranche, reizigersorganisatie, vakbonden, gemeenten, zorgverzekeraars en rijksoverheid een analyse gemaakt van het functioneren van het taxivervoer. Zij hebben in de Taskforce Taxi onder leiding van professor Hugo Roos in de ‘Toekomst voor de Taxi’ en ‘Handreikingen voor hoogwaardig contractvervoer’ aanbevelingen gedaan voor een betere kwaliteit van het taxivervoer. Deze rapporten en de visie van de staatssecretaris daarop zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In dit rapport staat o.a. dat gemeenten aanvullende eisen kunnen stellen aan chauffeurs en ondernemingen die vanuit standplaatsen werken. Bijvoorbeeld voor de toegang tot standplaatsen. Hiervoor zal een wetswijziging van de Wet personenvervoer 2000 nodig zijn. Ook het klachtenmeldpunt zal verbetert moeten worden. De huidige klachtenafhandeling werkt onvoldoende en moet laagdrempeliger worden.


Het contractvervoer presteert momenteel niet altijd voldoende en zal beter moeten. Dat ligt aan onervarenheid met aanbestedingen, maar ook door problemen bij de uitvoerende bedrijven. Die worden onvoldoende geprikkeld tot kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening. De professionaliteit bij opdrachtgevers en opdrachtnemers moet beter.
Provincie:
Tag(s):