maandag, 15. september 2008 - 9:41

Hulpverleners oefenen voor treinincidenten

Groningen

Van maandag 15 t/m vrijdag 19 september vindt op het spoorwegemplacement, naast het terrein van Theodorus Niemeijer aan de Paterswoldseweg in Groningen de oefening `Groningen op het goede spoor' plaats. ProRail, NedTrain, Arriva Nederland, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR Groningen), Brandweer Groningen en Haren en Regiopolitie Groningen oefenen verschillende scenario's rondom treinincidenten. Het is voor het eerst dat er in de stad Groningen een dergelijke oefening plaatsvindt.

Om de hulpverleningsdiensten en de spoorse partijen zo realistisch mogelijk te laten oefenen is gekozen voor een meerdaagse oefening met verschillende scenario's. Bijvoorbeeld: hoe benaderen we een trein na een ongeval en wat zijn de gevaren? Te denken valt aan de risico's voor hulpverleners als er een auto onder een trein is gekomen of de gevaren voor brandweermensen bij de bestrijding van een treinbrand. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de risico's en kenmerken van werken op en nabij het spoor. Bij de oefeningen wordt gebruik gemaakt van twee passagierstreinen.

Op donderdagavond 18 september vindt een grote, multidisciplinaire oefening plaats. Tijdens deze eindoefening is het aan de brandweer, politie, geneeskundige hulpdiensten en de calamiteitenorganisaties van de spoorse partijen om een grootschalig incident op het spoor te bestrijden. Het zo snel en veilig mogelijk redden van de slachtoffers staat daarbij centraal. Lotusslachtoffers spelen de rol van gewonde passagiers.

In verband met de oefening geldt op donderdag 18 september vanaf 15.00 uur tot 23.00 uur een parkeerverbod aan de Koeriersterweg, vanaf de Paterwoldseweg tot aan de Gijzelaarslaan. Het weggedeelte van de Koeriersterweg, gelegen tussen de Verzetstrijderslaan en de Paterwoldseweg, wordt donderdag 18 september vanaf 18.00 uur tot 23.00 uur afgesloten voor al het verkeer. De busroute wordt dan tijdelijk omgeleid via de Peizerweg. De haltes aan de Koeriersterweg komen hierdoor te vervallen. Meer informatie over deze omleiding is te vinden op www.arriva.nl.
Provincie:
Tag(s):