woensdag, 12. november 2008 - 20:46

Hulpverlenings-diensten druk met 'neergestort' militair vliegtuig

Uden

Woensdagavond houden de hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en gemeenten in de veiligheidsregio Brabant Noord een rampenoefening. Een melding van een op een industrieterrein in Uden neergestort militair vliegtuig is het begin van de oefening.

De melding die omstreeks 19.30 uur in de meldkamer is binnengekomen betreft het bericht dat er een vanaf Eindhoven Airport opgestegen militair vliegtuig met bestemming Afghanistan is neergestort op een industrieterrein in Uden.

Tijdens deze praktijktoets moeten de hulpverleningsdiensten, die onverwachts geconfronteerd met deze in scène gezette ramp, gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn niet te zien. Het zijn namelijk niet de operationele diensten, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die deelnemen aan de praktijktoets. Wel zal er enige activiteit van de operationele hulpverleners zichtbaar kunnen zijn.

De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er in Uden of ergens anders in de regio Brabant Noord een echte ramp of groot ongeval voordoet, kan de toets geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.

De toets is een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders, de exacte datum is tot het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat de toets ergens tussen 10 november en 7 december zou plaatsvinden.

Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat de oefening in één van de gemeenten: ’s Hertogenbosch, Uden, Mill en st. Hubert, Boxtel of Oss zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

Direct na de toets zal nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van de nagebootste ramp. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in het eerste kwartaal van 2009 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):