woensdag, 20. augustus 2008 - 9:46

Huren met bijna 2% gestegen

Groningen

Na de historisch lage huurstijging in 2007 zijn de huren per 1 juli 2008 met gemiddeld 1,9 procent gestegen. Van deze huurstijging kwam 0,3 procentpunt door de harmonisatie van huren.

Van de vier grote steden zijn de huren in Den Haag met 1,7 procent het minst gestegen. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lag de huurstijging op of iets boven de 2 procent. De lage huurstijging in Den Haag wordt onder meer veroorzaakt door de geringe invloed van de huurharmonisatie van slechts 0,2 procentpunt.

In 2008 zijn de huren in Overijssel en Groningen met 2,3 en 2,2 procent het sterkst gestegen van alle provincies. In beide provincies heeft de huurharmonisatie een groot aandeel in de totale huurstijging. In Limburg was de huurstijging met 1,5 procent het laagst. Huurharmonisatie leidde in Limburg en Flevoland nauwelijks tot huurverhogingen.

De meeste huren stijgen tussen 1,5 en 2,0 procent. Niet-commerciële verhuurders vragen per 1 juli vaker een geringe huurstijging (0–1,5 procent) dan commerciële verhuurders. Omgekeerd vragen de commerciële verhuurders vaker een grote huurstijging (2 procent of hoger) dan niet-commerciële verhuurders.
Categorie:
Tag(s):