maandag, 29. september 2008 - 8:50

Iedere 6 minuten een senior het ziekenhuis in na valpartij

Den Haag

Jaarlijks overlijden in ons land gemiddeld 1.800 senioren van 55 jaar of ouder aan de gevolgen van een valongeval en worden er 89.000 ouderen na een val behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis.

Dit betekent dat iedere 6 minuten een senior dusdanig valt dat behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is! Daarnaast worden maarliefst 15.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen met een heupfractuur. De vaak ernstige gevolgen van valongevallen bij 55-plussers kunnen leiden tot een verminderde zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de slachtoffers.

Naast veranderingen in het lichaam bij het ouder worden, slechte gewoonten en de angst om te vallen, wordt het hebben van slechte gezondheid als één van de risicofactoren gezien. Uit onderzoek blijkt dat te weinig lichamelijke activiteit, mobiliteit stoornissen, slecht zien, en medicatie de kans op een val aanzienlijk kunnen vergroten.

Vanaf 29 september start Consument en Veiligheid een landelijke campagne om het onderwerp ‘vallen in relatie tot gezondheid’ bij zelfstandig wonende ouderen op de agenda te zetten. Deze wordt ingezet in combinatie met voorlichting op maat waaronder beweegtrainingen door een netwerk van intermediairs.

De campagne zal er toe moeten bijdragen dat ouderen bewuster met hun conditie en gezondheid bezig zijn – en de juiste gezondheidsmaatregelen nemen om een val te voorkomen. Middels de campagne wil Consument en Veiligheid bewerkstelligen dat ouderen meer inzicht krijgen in het functioneren van hun eigen lichaam betreffende factoren die van invloed zijn op vallen.

Met de inzet van een televisie commercial en de landelijke huis aan huisbladen wil Consument en Veiligheid de doelgroep 55-plussers laten zien dat maatregelen om een val te voorkomen simpel uit te voeren zijn. Een half uur bewegen per dag, het jaarlijks laten controleren van de ogen of het volgen van bewegingscursussen voor ouderen zijn voorbeelden van eenvoudig te nemen valpreventiemaatregelen.

Om ouderen daadwerkelijke te helpen bij het nemen van preventiemaatregelen werkt Consument en Veiligheid samen met een netwerk van 600 organisaties in het land, zoals thuiszorgorganisaties, GGD-en, fysiotherapeuten, ouderen organisaties, stichtingen welzijn en ouderen.
Provincie:
Tag(s):