vrijdag, 29. februari 2008 - 19:12

IGZ bevoegd om op te treden tegen gevaarlijke medische hulpmiddelen

Den Haag

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt bevoegd om medische hulpmiddelen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid uit de handel te nemen en verbieden voor gebruik en handel. Door aanpassing van de Wet op de Hulpmiddelen is optreden van het Openbaar Ministerie niet meer nodig. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naast de verbodsmogelijkheden kan de IGZ ook organisaties verplichten mee te werken aan het toezicht op medische hulpmiddelen. Hiertoe wordt de Wet op de medische hulpmiddelen, mede naar aanleiding van Europese wet- en regelgeving, aangepast. Verder krijgt de douane de mogelijkheid om toezicht uit te oefenen op de in- en uitvoer van medische hulpmiddelen en (bloed)producten.

Medische hulpmiddelen zijn bedoeld voor diagnose en behandelingen of verlichting van ziekten. Het gaat daarbij om een breed scala aan producten, van pleisters tot de meest geavanceerde medische hulpmiddelen. Ook software wordt door de wetswijziging gezien als medisch hulpmiddel. Voor alle medische hulpmiddelen gelden dezelfde essentiële eisen voor kwaliteit en veiligheid om tot de Europese markt te worden toegelaten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):