vrijdag, 19. december 2008 - 10:22

IJsselmeer-ziekenhuizen doen steunverzoek

Lelystad

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een steunaanvraag van 29,5 miljoen ontvangen van de IJsselmeerziekenhuizen. Het is het hoogste bedrag dat ooit bij de NZa is aangevraagd. De komende weken onderzoekt de NZa of het in het belang van de consument is dat er steun wordt verleend. Zorg moet voor iedere consument beschikbaar en bereikbaar zijn.

Anderzijds is ook de betaalbaarheid van de zorg aan de orde, het steunbedrag moet immers worden opgebracht door de premiebetaler. Half januari neemt de NZa een besluit. Hieronder een aantal veel gestelde vragen over dit onderwerp.

De NZa toetst een steunverzoek altijd op basis van 5 criteria. De belangrijkste daarvan is of de continuïteit van de zorg in die regio in het geding is. Uitgangspunt is dat iedere consument toegang moet hebben tot zorg en dat die zorg ook bereikbaar moet zijn. Er wordt dus gekeken wat er nodig is om die zorg te garanderen, wat is er al in de betreffende regio en waaraan het ontbreekt.
Provincie:
Tag(s):