zaterdag, 8. november 2008 - 17:15

IJsselmeer-ziekenhuizen wil verder onderhandelen

Lelystad/Emmeloord

IJsselmeerziekenhuizen ontving in totaal vijf biedingen van geïnteresseerde partijen om bestuurlijk én financieel te participeren in de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Dit maakt de IJsselmeerziekenhuizen zaterdag bekend.

Alle vijf de biedingen hebben gemeen dat ze op dit moment onvoldoende houvast geven voor financiering van zowel de toekomstplannen als het oplossen van de huidige financiële problemen.

Op basis van de inhoud van de biedingen zijn er twee partijen met kansrijke varianten. Dit zijn het ziekenhuis St. Jansdal uit Harderwijk en de MC| Groep onder leiding van de heer L. Winter. Deze partijen zijn als meest geschikt én gelijkwaardig aangemerkt. De twee partijen zijn verzocht onderdelen van de aanbiedingen uit te werken in een volledig financierbaar businessplan. Binnen twee weken moet er helderheid ontstaan of een akkoord bereikt kan worden en neemt de Raad van Bestuur een definitief besluit.

Dit is de kern van de conclusie uit zowel de selectiecommissie als het overleg van zaterdag 8 november tussen de interim Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College Sanering Zorginstellingen, de Inspectie van de Gezondheidzorg en de belangrijkste stakeholders zoals Achmea, de provincie Flevoland, de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder.

De twee partijen is tevens gevraagd nader uit te werken welke zorg zij precies waar gaan bieden teneinde de continuïteit van de ziekenhuiszorg in Flevoland ook op de lange termijn te kunnen garanderen. Om tot een beoordeling van de biedingen te komen hebben alle vijf de partijen deze week hun schriftelijke bieding persoonlijk toegelicht aan de selectiecommissie. De selectiecommissie was samengesteld uit een personeelslid, een medisch specialist, een cliënt en een aantal externe belanghebbenden. De selectiecommissie heeft de voorkeur uitgesproken om bij de definitieve keuze een radicale breuk met het verleden te maken zodat met nieuw elan de toekomst tegemoet gezien kan worden.

Minister Klink heeft donderdag 6 november jl. de continuïteit van financiering van de zorg door Achmea te willen garanderen tot het moment dat de interim Raad van Toezicht en Raad van Bestuur een besluit kunnen nemen op basis van een kwalitatief duurzaam plan. Hiermee verlengt de minister de garantstelling die liep tot en met 7 november jl.

Dinsdag 28 oktober gaf de Commissie Lodewick in haar rapport aan dat er voldoende perspectief is voor kwalitatief hoogstaande en goed bereikbare ziekenhuiszorg in Noord- en Oost-Flevoland. Op basis van deze uitkomst heeft de Raad van bestuur de selectieprocedure in gang gezet waarbij geïnteresseerde partijen een bieding konden uitbrengen.
Provincie:
Tag(s):