vrijdag, 28. november 2008 - 15:37

IKL herstelt kikkerpoelen

Roermond

In en om de groene stadsranden van Roermond vindt op viertal plaatsen natuurherstel plaats aan een zestal kikkerpoelen. Het hiervoor noodzakelijk grondverzet voert de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL uit in opdracht van de gemeente Roermand. Het natuurbeheer vindt plaats op basis van natuurherstelplannen voor de leefgebieden van amfibieën en sprinkhanen.

Afgelopen dagen is een nieuwe poel aangelegd in het Hattemerveld bij kasteeltje Hattem. De waterpoel krijgt een functie als permanente drinkvoorziening voor de Galloway-runderen die hier ingezet zijn voor de begrazing van dit natuurontwikkelingsgebied. Daarnaast heeft IKL een volledig dichtgegroeide rivierarm van de Roer in het Hammerveld opnieuw opgeschoond

Komende dagen gaat IKL nog aan de slag met het opschonen van drie poelen in Dennenmarken. Het bijzondere aan deze poelen is de aanwezigheid van de bedreigde kamsalamander, een zogenaamde Rode Lijst-soort. Samen met de lokale bewoners van het buurtschap en de school werkt IKL regelmatig aan het beheer en onderhoud van het gebied.

Met het opschonen van de dichtgegroeide poelen en een sloot krijgt de natuur in dit gebied een flinke groene impuls. Tenslotte staat ook nog het herstel van een waterbassin in het Molenveld in Herten op de rol. De met lisdodde dichtgegroeide waterpartij, ingericht voor de opvang van overtollig regenwater zal met een graafmachine met maaikorf onder water gemaaid worden.
Provincie:
Tag(s):