maandag, 15. september 2008 - 10:42

Illegale arbeid bij een derde van gecontroleerde bouwbedrijven

Groningen

Bij een op de drie bedrijven in de bouw die de Arbeidsinspectie vorig jaar controleerde, was sprake van onderbetaling of illegale arbeid. Ruim 700 bouwbedrijven en 170 particuliere opdrachtgevers werden gecontroleerd.

Bij de meeste overtredingen ging het om werkgevers die vreemdelingen lieten werken zonder vergunning. Ook konden ze vaak geen kopie laten zien van het identiteitsbewijs van de buitenlandse werknemer. In vijftien gevallen ging het om onderbetaling. De inspecteurs deelden 210 boetes uit, voor een bedrag van ruim € 2 miljoen.

De Arbeidsinspectie heeft met Bouwend Nederland, de grootste werkgeversorganisatie in de bouw, overlegd over de bijdrage die deze kan leveren aan de aanpak van dit probleem. Afgesproken is dat Bouwend Nederland en de inspectie samen informatiebijeenkomsten voor bedrijven organiseren. Tegelijk blijft de inspectiedienst in de bouw streng controleren op illegaal werk en op onderbetaling.
Provincie:
Tag(s):