vrijdag, 25. januari 2008 - 11:14

Illegale vogelhandelaren aangehouden

Zwolle

Vrijdag 18 januari 2008 heeft het Interregionale Milieuteam Noord- en Oost-Nederland, onder leiding van het Functioneel Parket, een 47-jarige man en een 46-jarige vrouw uit de Betuwe aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij - het op grotere schaal- illegaal vangen en verhandelen van Europees inheems beschermde vogelsoorten. Dit heeft de politie IJsseland vrijdag 25 januari bekendgemaakt.

De 47-jarige man ving in samenwerking met anderen op diverse locaties, waaronder de Belgische Ardennen, uiteenlopende vogelsoorten uit het wild om ze vervolgens in binnen- en buitenland te verhandelen.

Uit onderzoek is ook gebleken dat hij contact had met vogelvangers en vogelhandelaren in Nederland, België en Duitsland. Bij zijn aanhouding vervoerde de verdachte enkele tientallen vogels, terwijl hij er enkele honderden in bezit had. Er wordt nu onderzocht welke vogels afkomstig zijn van wildvangst, en welke mogelijk legaal gekweekt zijn.

Gemanipuleerde pootringen
Vele vogels werden voorzien van pootringen met een verkeerde grootte en of gemanipuleerde pootringen uit anderen landen. Het ringen van volwassen vogels met gesloten pootringen heeft vaak tot gevolg dat de vogels gewond raken of dat de pootjes zelfs breken.

Het is alleen toegestaan om eigen gekweekte vogels gedurende de eerste dagen na uitkomst van het ei, te voorzien van een gesloten voetring dit om te bewijzen dat het om eigen gekweekte vogels gaat.

De 46-jarige vrouw van de verdachte is aangehouden voor betrokkenheid bij de strafbare feiten. Er zijn doorzoekingen geweest op twee locaties in Nederland en twee adressen in de Belgische Ardennen.

In totaal zijn bijna vijfhonderd vogels in beslag genomen, waarvan nu wordt onderzocht of ze van wildvang of legale kweek afkomstig zijn. Het gaat o.a. om: putters, goudvinken, staartmezen, kuifmezen, zwartkopmezen, kneus,vinken, Europese kanaries, geelgorzen en heggenmussen.

In België werden ook ongeringde vogels aangetroffen. De Belgische justitie pakt deze zaak op. Er werden verboden vangmiddelen zoals mistnetten aangetroffen en inbeslaggenomen. De inbeslaggenomen vogels zijn ondergebracht bij een opvangadres voor vogels.

In de maand oktober van het afgelopen jaar is het Interregionale Milieuteam het onderzoek gestart in samenwerking met collega’s van het Interregionale Milieuteam Noordwest- en Midden-Nederland, politie België, diverse regiokorpsen en de Algemene Inspectie Dienst.

De door de verdachten gepleegde strafbare feiten, gepleegd vanaf 2006 tot heden, worden momenteel onderzocht. De vrouw is na de inverzekeringstelling heengezonden, de hoofdverdachte werd in bewaring gesteld.
Provincie:
Tag(s):