vrijdag, 26. september 2008 - 8:44

In 2007 ontsloeg de politie 120 medewerkers

Amsterdam

De integriteit staat bij de politie in een hoog vaandel en mede hierdoor ontsloegen de 26 politiekorpsen in 2007 maarliefst 120 medewerkers vanwege het schenden van de integriteit. Naast de ontslagen zijn 89 medewerkers voorwaardelijk ontslagen en kozen 55 medewerkers eieren voor hun geld en namen zelf ontslag. Dit blijkt uit interne cijfers van de politie die door de politie academie zijn verzameld.

In 2007 werden 1498 onderzoeken gestart , waarbij 1551 medewerkers betrokken waren. In de meeste gevallen kon de verdenking worden weerlegd of niet aangetoond. In 177 was er sprake van een strafbaar feit en 559 van de onderzochte zaken bleek er sprake te zijn van plichtsverzuim.

Het gaat niet alleen om onderzoeken naar gedrag van politiemensen in werktijd, maar ook om gedrag in privé-tijd. De delicten lopen uiteen van geweld, zedendelicten en vermogensdelicten, naar misbruik van positie, bevoegdheden en rechtpositionele zaken. Vooral onderzoeken naar de geweldstoepassing van politiemensen komen vaak voor. De oorzaak is gelegen in het feit dat de toepassing van geweld altijd gemeld moet worden en het geweldgebruik getoetst wordt.

Het Nederlands Politie Instituut laat weten dat het hoge aantal ontslagen gezien dient te worden in relatie tot de 55.000 medewerkers die in 2007 in dienst waren. De politie is bij uitstek een organisatie waar van de medewerkers verwacht mag worden dat zij zich in en buiten diensttijd bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en de gezamenlijke waarden respecteren.
Provincie:
Tag(s):