donderdag, 17. januari 2008 - 15:14

In 2007 waren minder mensen werkloos

Groningen

In 2007 waren gemiddeld 344 duizend personen werkloos. Daarmee is het jaargemiddelde 69 duizend lager dan in 2006. Deze afname is even groot als het voorgaande jaar. De werkloosheid daalde in 2007 in alle leeftijdsgroepen en zowel onder vrouwen als mannen.

In de laatste drie maanden van 2007 heeft de daling van de werkloosheid zich onverminderd voortgezet. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In 2007 is de werkloosheid over de hele linie afgenomen. Onder mannen daalde de werkloosheid nog wat sterker dan onder vrouwen. Gemiddeld over het hele jaar was 3,6 procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos, tegen 5,7 procent van de vrouwelijke.

De werkloosheid is in 2007 in alle leeftijdsgroepen afgenomen. De sterkste daling deed zich voor onder de 25-44-jarigen. Hier nam de werkloosheid af tot 3,6 procent. De jeugdwerkloosheid bedroeg in 2007 gemiddeld 9,2 procent, terwijl de werkloosheid onder 45-plussers uitkwam op 4,3 procent.

Het jaargemiddelde van de werkloosheid is al twee jaar achtereen flink gedaald. In 2005, toen de werkloosheid een top bereikte, waren gemiddeld 483 duizend personen werkloos. Sindsdien is de werkloosheid gedaald tot 344 duizend in 2007. Het aantal werklozen ligt in 2007 echter nog altijd ruim boven het laagste punt van 2001, toen 252 duizend personen werkloos waren.
Provincie:
Tag(s):