woensdag, 8. oktober 2008 - 19:46

In 2023 telt de gemeente 207.000 inwoners

Groningen

De totale bevolkingsomvang van de gemeente Groningen zal de komende jaren met bijna 24.200 toenemen naar 207.000 op 1 januari 2023. De groei tot 2023 komt door een geboorteoverschot van 8.800, een binnenlands migratiesaldo van 12.700 en een buitenlands migratiesaldo van 2.700 personen. In 2018 zal de grens van 200.000 inwoners bereikt worden.

In 1998 telde de gemeente Groningen 168.755 inwoners. Dit aantal nam toe met gemiddeld 1.400 per jaar tot 182.739 op 1 januari 2008. De totale bevolkingsomvang van de gemeente Groningen zal de komende jaren toenemen met bijna 24.200 naar 207.000 in 2023.

Vooral de leeftijdsgroepen van 20 - 34 jaar en 60 - 74 jaar zullen toenemen. De leeftijdsgroepen vanaf 75 jaar laten vooralsnog geen groei zien, maar vanaf 2017 zal ook de leeftijdsgroep 75 - 84 gaan toenemen. De groep boven de 84 jaar neemt nog af, maar neemt na deze prognoseperiode toe. Door de voortdurende instroom van studenten blijft de groene druk (jongeren) ongeveer gelijk. De grijze druk (ouderen) zal toenemen, maar niet in die mate als landelijk het geval is.

De bevolkingsprognose wordt jaarlijks uitgevoerd door Bureau Statistiek en Onderzoek van de Dienst Informatie en Administratie (DIA).
Provincie:
Tag(s):