dinsdag, 16. december 2008 - 21:01

In Drenthe mag het licht in veel gevallen uit

Regio

In Drenthe mag de openbare verlichting in veel gevallen uit, mits de verkeers- en sociale veiligheid dat toelaat. Dat is een van de conclusies uit een bijeenkomst over de relatie tussen openbare verlichting en sociale veiligheid, die gedeputeerde Rob Bats (VVD) onlangs had met onder meer Drentse gemeentebestuurders. Deze conclusie geldt voor provinciale én gemeentelijke wegen in het buitengebied, waar geen menging van auto- en fietsverkeer is. Samen met gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) wil Rob Bats de gemeenten stimuleren om kritisch naar de hoeveelheid openbare verlichting te kijken, om zo het energieverbruik, de CO2-uitstoot en lichthinder te verminderen.

Met een stimuleringsregeling Klimaat & Energie hopen zij gemeenten te verleiden, om zo Drenthebreed de hoeveelheid openbare verlichting te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van kennis en/of menskracht. Afspraken hierover worden vastgelegd in een speciale Klimaat & Energie-paragraaf in de bereikbaarheidsconvenanten, die de provincie met de gemeenten afsluit. De provincie Drenthe wil met twee gemeenten begin 2009 een pilot starten om te zien in welke situaties openbare verlichting wel of niet noodzakelijk is en hoe je in een dergelijk proces de bewoners en gebruikers goed betrekt.

Over de relatie tussen openbare verlichting en verkeersveiligheid is al veel bekend. Uit onderzoek, dat TNO voor de provincie Drenthe heeft uitgevoerd, blijkt dat het weghalen van wegverlichting op wegvakken zonder bijzondere actiepunten, zoals kruisingen, geen negatief effect heeft op de verkeersveiligheid. Over het aspect sociale veiligheid, het gevoel van veiligheid, is maar weinig onderzoek gedaan. Om toch meer te weten te komen over het gevoel dat Drentse inwoners bij dit onderwerp hebben, is afgelopen zomer een enquête gehouden. Uit de enquête, die door 215 inwoners is ingevuld, blijkt dat 90% er wel voor voelt om het donkerder te laten worden, maar met de nodige kanttekeningen. Geconcludeerd kan worden dat de openbare verlichting uit mag, mits de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Voor wat de sociale veiligheid betreft, ligt dat minder duidelijk. Vandaar dat de provincie Drenthe een pilot start om daar samen met de bewoners en gebruikers in een gebied, antwoord op te geven.

Daarnaast volgt de provincie Drenthe de ontwikkelingen voor energiebesparende maatregelen bij openbare verlichting op de voet. Zoals LED-verlichting, met een besparing op het energiegebruik van 20% tot 30% én een grote besparing door de lange levensduur van dergelijke lampen. De provincie heeft momenteel twee proefvakken met LED-verlichting: op twee kruispunten van de N374 en langs het fietspad tussen Vledder en Frederiksoord. Ook is een lichtmast geplaatst die zijn energie opwerkt via zonnecellen. De proeven worden in de loop van 2009 geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):