zondag, 20. januari 2008 - 11:50

In drie jaar tijd 56 hennepkwekerijen opgerold

Apeldoorn

In de periode 2005- 2007 zijn in Apeldoorn 56 hennepkwekerijen opgerold. Door de samenwerking van tien organisaties verloopt de opsporing van hennepkwekerijen soepel en komt er meer zicht op de criminele organisaties die zich met deze illegale activiteiten bezig houden. Dit kan in 2008 leiden tot nog meer ontmantelingen.

Hennepteelt is strafbaar, veroorzaakt overlast, levert brandgevaar op en tast het woon- en leefklimaat en het veiligheidsgevoel van omwonenden aan. Ook gaat bedrijfsmatige hennepteelt veelal gepaard met andere strafbare feiten als diefstal van elektriciteit, belastingontduiking, uitkeringsfraude en het in gevaar brengen van de omgeving.

Sinds 24 november 2005 werken Apeldoornse organisaties samen om de teelt van hennep in schuren, woningen en (bedrijfs)hallen ongedaan te maken en de telers te vervolgen.

In het convenant participeren de gemeente Apeldoorn, Politie district Apeldoorn, Openbaar Ministerie arrondissement Zutphen, Elektriciteitsnetbeheerder Continuon Netbeheer, Belastingdienst Randmeren, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Apeldoornse woningcorporaties Ons Huis, De Woonmensen, De Goede Woning en Beter Wonen.

Deze organisaties hebben hun eigen verantwoordelijkheden in de gezamenlijke aanpak van hennepteelt. Zo gaan de energiebedrijven de opgelopen schade (in 2007 € 50.000) als gevolg van illegaal afgetapte energie verhalen op de daders.

Om de opbrengst van de hennepteelt teniet te doen heeft het Openbaar Ministerie in 2007 meer dan € 100.000 terug gevorderd. Tevens is er voor honderden uren aan taak- en werkstraffen opgelegd.

Corporaties en gemeente zijn in een aantal gevallen overgegaan tot het ontbinden van de huurovereenkomst bij de rechter en hebben uitkeringen van overtreders stop gezet. In de praktijk blijkt dat bewoners vrijwillig de huur opzeggen om extra gerechtelijke kosten te voorkomen.

De Belastingdienst heeft in een enkel geval een correctie in de definitieve belastingaanslag toegepast. In 2008 zal de Belastingdienst haar opsporingsactiviteiten verder uitbreiden. Particulieren die hennep telen lopen in 2008 dus grotere kans door de Belastingdienst beboet te worden.
Provincie:
Tag(s):