woensdag, 11. juni 2008 - 8:48

Informatieavond vervanging spoorbrug

Zuidhorn

Vanwege de plannen voor het vervangen van de spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal in de gemeente Zuidhorn, beleggen spoorwegbeheerder ProRail, de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn een openbare informatiebijeenkomst

Naar verwachting wordt in de loop van 2010 de oude spoorbrug vervangen door een nieuwe brug. Vanwege het verbeteren van de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt onder andere het Van Starkenborghkanaal verbreed. Om die reden is een nieuwe spoorbrug over het kanaal in de gemeente Zuidhorn noodzakelijk. Tevens moeten de bochten in het kanaal ten westen van de spoorbrug worden verruimd. De nieuwe spoorbrug zal ruimte bieden voor een dubbel spoor, voor het geval er in de toekomst eventueel sprake zou zijn van een dubbel spoor tussen Groningen en Leeuwarden.

In opdracht van de provincie Groningen verzorgt ProRail alle werkzaamheden voor het vervangen van de spoorbrug. De provincie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden voor de verbreding en bochtverruiming van het kanaal.

De informatieavond is op op woensdag 25 juni om 19.00 uur in zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhorn.
Provincie:
Tag(s):