woensdag, 9. juli 2008 - 21:57

ING/Fortis/Malherbe ontwikkelaar Scheveningen haven

Den Haag

De marktcombinatie ING/Fortis/Malherbe heeft het hoogste bod op de grond gedaan voor de ontwikkeling van de plannen voor Scheveningen haven. De hoogte van de bieding blijft vertrouwelijk.

Het gaat om de grond voor het realiseren van 800 woningen op het Norfolkterrein en ruim 100.000m2 bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) aan commerciële- en leisure functies, zoals bijvoorbeeld horeca, musea, hotel(s) en detailhandel verspreid over het havengebied.
De komende periode wordt met de winnende combinatie een samenwerkings -overeenkomst opgesteld. Vervolgens zal samen met de combinatie en het stedenbouwkundig bureau van prof. Joan Busquets uit Barcelona het stedenbouwkundig plan voor het gebied Scheveningen Haven verder worden uitgewerkt.
Met woningcorporatie Vestia zal worden gesproken over de wijze waarop zij betrokken kunnen worden bij de realisering van de sociale woningbouw in het gebied.

‘Met de selectie van de winnaar is opnieuw een mijlpaal bereikt. We kunnen nu voortvarend aan de slag met de verdere ontwikkeling van het gebied, zodat eind 2010 de eerste schop de grond in kan. Het gebied krijgt een gevarieerde mix van wonen, werken en toeristische attracties met een stoere maritieme uitstraling. Samen met de nieuwe boulevard en nog te bepalen ontwikkelingen in Scheveningen bad moet dit Scheveningen aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Een bezoek aan Scheveningen wordt weer een belevenis. Vier seizoenen lang en op ieder moment van de dag’, aldus wethouder Marnix Norder (Bouwen & Wonen).

De gemeenteraad stemde 14 februari 2008 in met de Nota van Uitgangspunten voor de planontwikkeling van Scheveningen Haven. In de Nota is vastgelegd dat op het Noordelijk haven- hoofd ruimte is voor versterking van visserijactiviteiten en het toevoegen van recreatieve functies met een focus op de zee- en strandsporten. De stedelijke en toeristisch-recreatieve functies worden geconcentreerd op het Norfolk terrein (zie ook www.denhaag.nl/scheveningenhaven).

De Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Scheveningen Haven kwam mede tot stand op basis van eerder ingediende visies en initiatieven door verschillende marktpartijen. De gemeente heeft dezelfde marktpartijen uitgenodigd voor deze ontwikkelingscompetitie.
De deelnemers aan de competitie waren: Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV, Volker Wessels Vastgoed en de Geste Groep, de combinatie Vesteda en Provast, de combinatie ING Vastgoedontwikkeling BV, Fortis Vastgoedontwikkeling BV en Malherbe de Juvigny Vastgoed BV en de combinatie AM Wonen BV, St. Vestia Groep en Züblin Grenada ltd.
Provincie:
Tag(s):