maandag, 22. december 2008 - 15:58

Inkomen van boer stuk lager

Den Haag

In 2008 boekte de land- en tuinbouw als geheel een matig resultaat. In de meeste takken van de agrarische sector is het inkomen veel lager dan vorig jaar, 45 procent. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft dat becijferd.

Alleen de varkenshouders zien de inkomens echt verbeteren, maar dat was na een slecht 2007 ook hard nodig. De glastuinbouw heeft in 2008 het slechtste jaar na de eeuwwisseling. Voor veel agrarische bedrijven waren de hoge kosten van energie en veevoer dit jaar een te grote hindernis om tot een redelijk inkomen te komen.

Vrij veel bedrijven zullen zelfs een negatief inkomen hebben of in elk geval geen besparingen kunnen realiseren. De opbrengstprijzen van veel producten zijn vooral door een hoger aanbod en de laatste maanden bovendien mede door de kredietcrisis gemiddeld lager dan vorig jaar.
Behalve voor de land- en tuinbouw is er ook een raming gemaakt van de resultaten van de visserij. De zeevisserij heeft een langdurig kostenprobleem maar in de belangrijkste tak, de kottervisserij, waren de nettoresultaten in 2008 per saldo positief, conform de trend die in 2007 is ingezet.
Categorie:
Tag(s):