donderdag, 13. november 2008 - 22:08

Inloop dak- en thuislozen aan Beukemaplein Hoogeveen

Hoogeveen

De voorziening voor dak- en thuislozen in Hoogeveen komt aan het Beukemaplein. Dat hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten. Het wordt een kleinschalige voorziening, die alleen overdag is geopend.

Al eerder besloot de gemeenteraad dat Hoogeveen een dergelijke voorziening moest hebben. Hulpverlenende instellingen in Hoogeveen vragen hier al enige tijd om en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verwacht ook van gemeenten dat ze in dergelijke behoeften voorzien.

Onderzoek heeft uitgewezen dat Hoogeveen slechts een kleine inloopvoorziening nodig heeft. In de voormalige fysiotherapiepraktijk aan het Beukemaplein komt een ‘huiskamer’, een keukentje, een douche, een gelegenheid voor het wassen van kleren en een kantoor/spreekruimte.

De opvang is bestemd voor mensen die geen eigen woning hebben en doorgaans elders in Hoogeveen bij familie, vrienden en bekenden onderdak vinden. Er zit geen nachtvoorziening bij. Als het nodig is, regelt de beheerder van de inloopvoorziening voor deze mensen een plek voor de nacht buiten de gemeente Hoogeveen.

Voor de locatie aan het Beukemaplein is gekozen vanwege de ligging aan de rand van het centrum. Daardoor is deze locatie aantrekkelijk voor de groep Hoogeveense dak- en thuislozen. Dat heeft weer tot gevolg dat de hulpverlening hen beter kan bereiken.

De gemeente heeft woensdag de omwonenden per brief op de hoogte gesteld. Ook zijn zij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 20 november.
Provincie:
Tag(s):