donderdag, 27. maart 2008 - 22:28

Inloopbijeenkomst Bromfietsers op de rijbaan

Almere

De laatste van de twee inloopbijeenkomsten over “Bromfietsers op de rijbaan� zal op 31 maart van 20.00 tot 21.30 uur gehouden worden in het Oostvaarderscollege (A. Boekenweg 3, Almere Buiten). De Almeerse bromfietsers wisselen begin van het schooljaar 2009/2010 de fietspaden in voor de rijbaan. Tijdens de inloopbijeenkomst hoort de gemeente graag de mening van de bewoners over de voorgenomen uitzonderingsroutes. Dit zijn de fietspaden waarop de brommers nog wel mogen rijden om te veel omrijden en onlogische routes te voorkomen.

De gemeente gaat mede aan de hand van de uitkomsten van de inloopbijeenkomsten het invoeringsplan voor Bromfietsers op de rijbaan opstellen. Hierin staan o.a. de voorgenomen uitzonderingsroutes én de verkeersmaat-
regelen die genomen moeten worden. Het college stelt dit plan medio 2008 vast.

Meer informatie over Bromfietsers op de rijbaan staat op www.almere.nl/bromfietsersopderijbaan
Provincie:
Tag(s):