woensdag, 2. april 2008 - 14:59

Inrichting Emma III van start

Brunssum

Afgelopen vrijdag 28 maart is gestart met de inrichting van het Brunssumse bedrijventerrein Emma III. Op die dag verrichtten wethouders Peter Heinen en Eric Geurts samen met Harrie Dubois (namens Emma III V.O.F.), de openingshandeling voor de aanleg van de infrastructuur (wegen en riolering). Het eerste bedrijf, een Kwik-Fit, zal zich na de zomer van 2008 op Emma III vestigen. Inmiddels hebben zich meer dan 30 geïnteresseerde bedrijven aangemeld voor Emma III. De verwachting is dat het bedrijventerrein binnen twee jaar geheel verkocht of verhuurd zal zijn.

Emma III is ongeveer twee hectare groot en gelegen op de hoek Emmaweg/Cronjéstraat in Brunssum. Vroeger was hier houtzagerij FSI gevestigd – het terrein ligt inmiddels een aantal jaren braak. In mei 2007 bereikten de gemeente Brunssum en Emma III V.O.F. overeenstemming over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Emma III. Om te voorkomen dat nieuwe bedrijfsactiviteiten op deze locatie leiden tot overlast, is er een beeldkwaliteitplan voor het gebied vastgesteld. Dit plan beperkt onder meer de bebouwing ter plekke (tot bijvoorbeeld één bouwlaag) en voorziet in een buffer van openbaar groen tussen het bedrijventerrein en de openbare weg.

De gemeente Brunssum ziet in de ontwikkeling van Emma III kansen voor de lokale werkgelegenheid. Wethouder Eric Geurts: “Van bedrijven die zich op Emma III willen vestigen, verwachten we een actieve opstelling als het gaat om het creëren van, al dan niet tijdelijke, werkplekken voor mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen. Als overheid willen we bedrijven daarin uiteraard zoveel mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld door het verstrekken van arbeidssubsidies, al dan niet in combinatie met begeleiding, coaching, opleiding, scholing en training. Het mes snijdt aan twee kanten. Bedrijven komen op een aantrekkelijke manier aan personeel, en dat op een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. En voor mensen met een uitkering ontstaan, hier in Brunssum, meer kansen om economische zelfstandigheid te verwerven.�
Provincie:
Tag(s):