woensdag, 13. februari 2008 - 11:03

Inschrijving Samen Sociaalprijs geopend

Zuid Holland

Voor de vierde keer looft de provincie Zuid-Holland de Samen Sociaalprijs uit. U kunt zich daarvoor aanmelden tot 30 maart 2008. In mei nomineert de jury 10 kansrijke projecten. Tijdens de finale op donderdag 26 juni 2008 gaan deze genomineerden met elkaar de strijd aan om de eer en de verschillende geldprijzen die er te winnen zijn.

Om het sociaal beleid in Zuid-Holland te stimuleren heeft de provincie de Samen Sociaalprijs in het leven geroepen. Deze prijs beoogt de uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van sociaal beleid te stimuleren. Het totale prijzengeld beloopt 55.000 euro. De eerste prijs bedraagt 25.000 euro, de tweede en derde prijs respectievelijk 15.000 en 10.000 euro. Daarnaast worden twee stimuleringsprijzen toegekend van elk 2.500 euro.

Het thema van de Samen Sociaalprijs 2008 is sport en zorg voor de Zuid-Hollandse burger. De inzendingen moeten duidelijk maken dat het project een positieve bijdrage levert aan:
- het voor gebruikers meer toegankelijk en bereikbaar maken van zorg, of
- de bevordering van integratie in de sport.

Verder beoordeelt de jury de inzendingen op de volgende criteria:
- Is het project effectief, uitvoerbaar en vernieuwend?
- Heeft het project te maken met het thema 'Zuid-Holland, samen sociaal'?
- Draagt het project bij aan de versterking van de sociale infrastructuur?

Meer informatie over de Samen Sociaal Prijs is te vinden op www.zuid-holland.nl, onder het thema Samenleving en Cultuur/Sociaal Beleid.

Jury Samen Sociaalprijs 2008
-Mevrouw A.G.M van de Vondervoort, gedeputeerde Samenleving
-Mevrouw P.G.E.M. van den Bosch, lid van Provinciale Staten Zuid-Holland
-De heer J. van Belzen, burgemeester van Barendrecht
-Mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder in Krimpen aan den IJssel
-De heer R. van Baar, projectleider winnend project Samen Sociaalprijs 2006.
Provincie:
Tag(s):