dinsdag, 29. januari 2008 - 20:54

Insecten Dwingelderveld in kaart gebracht

Assen

De Vlinderstichting en het WBBS gaan een onderzoek uitvoeren naar een aantal insecten op het Dwingelderveld. De provincie Drenthe draagt hier in het kader van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied 38.000 euro aan bij.

Met het onderzoek hopen gedeputeerde staten meer kennis te vergaren van de insectenfauna van heidegebieden in relatie tot klimaatverandering, inrichting, waterhuishouding en beheer. Provincies hebben een belangrijke taak op het gebied van instandhouding van flora en fauna en het soortenbeleid. Door samenhang met historische cijfers verwachten de onderzoekers een onderzoek van internationaal belang.

Het geld voor het onderzoek is bedoeld voor de periode van 2008 tot en met 2011. Er vindt opnieuw een inventarisatie plaats van loopkevers, dagvlinders, libellen en sprinkhanen.
Provincie:
Tag(s):