woensdag, 4. juni 2008 - 9:30

Inspectie: opvang stelselmatige daders moet beter

Den Haag

Het ministerie van Justitie moet de opvang van stelselmatige daders verbeteren. Dat blijkt uit het themaonderzoek Inrichtingen voor Stelselmatige Daders, dat woensdag door de Inspectie voor de Sanctietoepassing openbaar is gemaakt. Er zijn nu nog te veel verschillen in opvang tussen de inrichtingen en de doorstroom naar opvangplaatsen bij de justitiële inrichtingen stagneert.

De Inspectie voor de Sanctietoepassing (Ist) concludeert dat er landelijk te veel verschillend wordt gewerkt in de Inrichtingen voor Stelselmatige Daders (ISD). Dit heeft ondermeer rechtsongelijkheid als gevolg, omdat bijvoorbeeld de mogelijkheden om aan reintegratietrajecten deel te nemen verschillen. Bovendien blijkt dat niet alle inrichtingen werken conform het verblijfsplan, dat voor elke ISD’er opgesteld moet worden. Soms nemen ISD’er deel aan trainingen die niet in het plan zijn opgenomen, maar vaker komt een inrichting niet toe aan de voorgeschreven gedragsinterventies.

Algemeen probleem is bovendien dat veel inrichtingen er niet in slagen om binnen een maand na binnenkomst de ISD’er van een verblijfsplan te voorzien, zoals dat in de Penitentiaire Beginselenwet staat voorgeschreven. Daarbij moet worden bedacht dat de rechterlijke macht bij de oplegging van de maatregel veel meer is uitgegaan van het oude SOV-principe (strafrechtelijke opvang verslaafden) “behandeling, tenzij� dan van de bij de invoering van de ISD-maatregel voorliggende oriëntatie op directe maaatschappijbeveiliging. De aanvankelijke verwachting dat bij de ISD-maatregel meestal sprake zou zijn van sobere detentie, is niet uitgekomen.
Provincie:
Tag(s):