maandag, 21. april 2008 - 14:08

Inspectie VenW roept op tot krachtig optreden tegen runway incursions

Den Haag

De Inspectie Verkeer en Waterstaat roept de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding Nederland, de luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en recreatieve luchtvaart) op om samen daadkrachtig op te treden tegen ‘runway incursions’. Dit zijn voorvallen waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon zich ten onrechte op een start- of landingsbaan bevindt.

De inspectie constateert in een rapportage dat er onvoldoende objectieve criteria, normen en informatie beschikbaar zijn om een eenduidig beeld te hebben van de problematiek.


Volgens de inspectie wordt het risico van runway incursions door de betrokken partijen erkend op Nederlandse luchthavens. De inspectie zet zich daarom samen met de luchtvaartsector in voor het bereiken van een uniforme interpretatie van de definitie en een eenduidige registratie van de voorvallen op dit onderwerp.
Provincie:
Tag(s):