dinsdag, 24. juni 2008 - 10:39

Inspectiedienst neemt 27 konijnen in beslag

De Marne

Eind vorige week heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 27 konijnen inbeslaggenomen in Ulrum, gemeente De Marne. De LID had de eigenaar al eerder verzocht de dieren beter te huisvesten en te zorgen dat ze genoeg te drinken hadden. Bij hercontrole bleek dit nog niet goed geregeld te zijn, waarop de konijnen allemaal inbeslag zijn genomen.

Tijdens een inspectie twee weken geleden trof de LID 27 konijnen aan die niet over vers water konden beschikken. Ook liet de huisvesting van de dieren te wensen over. De meeste konijnen zaten in hokken die in de konijnenmesterij gebruikt worden. Er stonden zowel hokken in een tuinhuisje als buiten in de tuin. Buiten was geen beschutting voor de dieren.

Bij hercontrole eind vorige week bleek dat de eigenaar wel was begonnen met verbeteringen, maar dat deze niet voldoende waren. Een zelf aangelegd drinkwatersysteem werkte in de meeste kooien niet en dus zat een groot deel van de konijnen nog steeds zonder water. Ook was de aangebrachte beschutting onvoldoende. Na overleg met het Openbaar Ministerie is vervolgens besloten alle 27 konijnen in beslag te nemen. De eigenaar was afwezig en zal binnenkort gehoord worden.
Provincie:
Tag(s):