woensdag, 22. oktober 2008 - 20:58

Inspraak voor burgers bij begroting 2009

Delft

De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 6 november de begroting voor 2009 vast. Ook dit jaar kunnen burgers hun mening geven over die begroting. Op donderdag 30 oktober kunnen burgers en vertegenwoordigers van organisaties van 18.15 tot 19.00 uur in het Stadhuis hun inbreng geven over de begrotingsplannen voor 2009.

Aansluitend debateren vier commissies met de burgemeester en wethouders over de verschillende begrotingshoofdstukken. Hierbij kunnen fracties de wensen en opmerkingen van burgers inbrengen. Als een fractie een idee, wens of plan overneemt, zal ze op 6 november tijdens de afsluitende begrotringsraad via een motie of amendement proberen om hiervoor geld vrij te maken in de begroting. Daar moet dan een meerderheid van de raad mee instemmen.

Wie gebruik wil maken van het spreekrecht op 30 oktober, dient zich aan te melden, bij voorkeur vóór maandagavond 27 oktober 18.00 uur, bij de griffie. De griffie laat dan tijdig weten waar en wanneer op 30 oktober inspraak plaats kan vinden.

Het spoorboekje van begrotingsvergaderingen ziet er de komende weken als volgt uit:
- Dinsdag 28 oktober 2008: Stadhuis,
18.00 uur algemene beschouwingen
20.45 uur schorsing
21.15 uur eerste termijn college
22.45 uur sluiting vergadering

- Donderdag 30 oktober 2008: Stadhuis, commissiekamer en raadszaal
18.15-19.00 uur inspraak burgers
19.00 – 21.00 uur begrotingscommissie EMCR (commissiekamer)
19.00 – 21.00 uur begrotingscommissie BestWe (raadszaal)
21.30 – 23.30 uur begrotingscommissie Wijzo (commissiekamer)
21.30 – 23.30 uur begrotingscommissie RO en WVB (raadszaal)

- Donderdag 6 november 2008: Stadhuis
20.00 uur, begrotingsraad, vaststelling begroting
Provincie:
Tag(s):