dinsdag, 20. mei 2008 - 16:54

Inspraakperiode wegverbinding Mensingeweer-Winsum-Groningen van start

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft dinsdag het Milieueffectrapport (MER) over de wegverbinding Mensingeweer-Winsum-Groningen (N361) definitief vastgesteld. Dit betekent dat de inspraakperiode op het MER van start is gegaan. Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun reactie te geven op de voorkeur van GS voor variant 4b+. De inspraakperiode duurt tot en met 3 juli 2008.

De provincie Groningen en de gemeenten Winsum, Bedum en De Marne organiseren inspraakavonden op 29 mei te Eenrum, 2 juni te Bedum, 11 juni te Noorderhoogebrug, 12 juni te Winsum en 19 juni te Sauwerd. Belanghebbenden kunnen hier hun mening uiten. Ook kunnen zij schriftelijk reageren. Na de inspraakperiode toetst de commissie voor de m.e.r. het rapport. In het najaar van 2008 nemen de Provinciale Staten een definitieve beslissing over de tracékeuze.

Het voorkeursalternatief 4b+ gaat om de dorpskernen Mensingeweer, Winsum, Sauwerd en Adorp heen. De weg loopt langs de spoorlijn en sluit rechtstreeks aan op de ring Groningen. De variant gaat noordelijk langs de Ecologische Hoofdstructuur bij Koningslaagte. De kosten voor 4b+ zijn geraamd op € 47 miljoen.
Provincie:
Tag(s):